top of page

SÜLEYMANİYE 497

SÜLEYMANİYE 497 ADA YENİLEME PROJESİ

Yıl

Durum

İşveren

Alan (m²)

2023

Sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

4639

Ekip

ALİŞAN ÇIRAKOĞLU / ILGIN AVCI / DENİZ AKYÜREK / NİHAL GÜRSU

SÜLEYMANİYE BÖLGESİ


Bizans döneminde genişletilen Yeni şehrin sınırları Ayakapı- Yenikapı hattına genişletildiğinde Süleymaniye sur içine dâhil olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman devrinde 1550–1557 yılları arasında Süleymaniye Camii ve Külliyesi’nin inşası ile bölge 16. yüzyıldan sonra Süleymaniye adıyla anılır olmuştur. Camii ve külliyenin çevresinde hızla gelişen bölgede, konut ile beraber bir çok önemli dini ve idari yapı inşaa edilmiştir.


Külliyenin çevresinde gelişen mahalle dokusu çoğunlukla ahşap kagir yapılardan oluşmaktadır. 17-18.yy gerçekleşen yangınlar sokakların dar, binaların da ahşap olması sebebi ile süleymaniye bölgesine büyük zararlar vermiştir. Atıl kalan birçok bölgesi olmasına rağmen Süleymaniye bölgesinde bulunan tescilli yapılar, osmanlı sivil mimarisinin nitelikli örnekleridir.UNESCO Dünya Miras Komitesi 1858’te İstanbul’un Tarihi Bölgeleri başlığı ile Tarihi Yarımada’daki 4 bölgeyi dünya mirası olarak kabul eder; Sultanahmet, Süleymaniye, Zeyrek Camii ve çevresi, İstanbul kara surları. Süleymaniye bölgesinin 2004 yılında Unesco tehlikedeki miras alanları listesine alınma durumu ortaya çıkmasıyla 24 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan

2006/10501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Süleymaniye ve çevresi yenileme alanı olarak ilan edilmiştir.497 ADA KONUMU

Süleymaniye Külliyesi’nin kuzeybatısında bulunan 497 Ada çevresinde bulunan tarihi yapılar, Alfred Helbronn Botanik Bahçesi (Bab-ı Meşihat ve Fetvahane) Katip şemsettin Camii, önemli bir konuma sahiptir. Külliyenin yanından gelen Fetva Yokuşu 497 Ada’dan geçerek ticari birimlerin yoğunlukta olduğu Küçük Pazar Sokak’a bağlanarak önemli bir yaya rotasını oluşturur.497 ADA AVAN PROJESİ

497 yapı adası İstanbul ili, fatih ilçesi Demirtaş mahallesinde bulunur. 7’si tescilli olmak üzere 20 parselden oluşur. 8,9,10,12,13,14,17 numaralı parseller tescillidir. 10 numaralı parselde bulunan yapı 1940-1960’lara tarihlenen geleneksel yığma apartman örneği tescilli olup yapıda ‘mevcut yapı sağlıklaştırma esaslı koruma projesi uygulanacaktır. 14 numaralı parselde bulunan Tescilli yapıda ‘mevcut yapı sağlıklaştırma esaslı koruma projesi uygulanacaktır. 8,9,12.13 ve 17 numaralı

parsellerde bulunan tescilli yapılar kayıp/harabe konumunda olduğundan özgün yapı sistemine uygun olarak rekonstrüksiyon projeleri uygulanacaktır. 1,2,3,4,5,6,7,11,20,21,22,24,26 numaralı parseller tescilsizdir ve üzerlerinde bina bulunmamaktadır.


497 ADA KUŞBAKIŞI PERSPEKTİFİ / PARSEL 1 KÖŞESİ


Parsel 1 ve 10 adanın iki kamusal alanı olarak seçildi. Parsel 1 Süleymaniye Camii ve Külliyesi’nden gelen yaya akışını karşılarken parsel 10 haliç, İMÇ ve Küçük Pazar Sokağı’ndan gelen yolun 497 ada ile buluştuğu noktadadır. Parsel 1’in karşısında tarihi Katip Şemseddin Camii

bulunmaktadır. Tarihi haritalarda ise işgal edilmeden önce yeşil alan olarak gözükmektedir. Konumu ve kültürel miras ile kurduğu ilişki sebebi ile parsel 1, sergi ve çalışma alanlarının ortak olarak bulunduğu sosyal merkez olarak öngörüldü. Eski yapının yıkılması ile oluşan kot farkı

avantaja çevrilerek bina yer altına gömüldü. Yapının çatısı doğal istinat duvarları sebebi ile oluşan kot farkını kapatacak şekilde park alanı olarak tasarlandı. Parsel 10’da bulunan tescilli yığma yapı

boyutu ve bahçesi sebebi ile restore edilerek kafe/restoran olarak kullanılması önerildi.PARSEL1’DEN PARSEL 22 VE 17’YE BAKIŞ / PARK VE CAMİİ BAHÇESİ


Katip Şemseddin Camii ve parsel 1 üzerinde bulunan park arasında kalan, günümüzde otopark olarak kullanılan Katip Şemsettin Camii Sokağı’nın yayalaştırılması önerildi.


Doğal eğimden faydalanarak oluşturulan park kotunda bulunan seyir terası, Süleymaniye’den Haliç’e uzanan manzaraya hakimdir.


PARSEL 10 VE 11 / NAMAHREM SOKAĞA BAKIŞ


PARSEL 14 / NAMAHREM SOKAĞA BAKIŞ


Tescilli parseller arasında yer alan 14,17, 26, 24, 20 ve 21 numaralı parseller için, Süleymaniye Evleri'nin modern yorumu esas alınarak çağdaş bir tasarım önerildi. Ada üzerindeki kot farklılığı nedeniyle, tarihi taş duvarın üst kotundaki bölgeler, bu parseller için

özel bahçeler olarak düzenlendi. Parsel 26 için iki katlı bağımsız bir konut önerilerek, parsel 24, her bir katı bağımsız dairelerden oluşan iki katlı bir yapı olarak planlandı. Parsel 20 ve 21 ise üç katlı, her katı bağımsız dairelerden oluşmaktadır.PARSEL 26,24,20 21 VE 17


Bahçe cepheleri için sokak dokusundan ayrılan, daha şeffaf ve modern bir cephe tasarımı önerileri geliştirildi. Bahçe cephesinde, parsellerin konumu ve yüksekliği dikkate alınarak, Haliç ve Süleymaniye manzarasının

izlenebileceği noktalar seçilerek pencere açıklıkları önerildi.
bottom of page