top of page

CANAKKALE KENTSEL YENILEME

ULUSAL YARIŞMA / SATIN ALMA ÖDÜLÜ

year

status

2014

client

area (sqm)

design team

350000

Alişan Çırakoğlu / Ilgın Avcı / Eda Ekim / Deniz Çavuş / Sıdıka Gülsun Parlar

Kentsel yenileme


Fiziksel çevre açısından bakıldığında, mevcut kentsel dönüşüm örneklerinin bir çoğunda göze çarpan en önemli sorunun planlamanın parsel bazında yapılmış olması ve bu parsellerin kentle kurduğu ilişkinin geri planda kalmasıdır.Bir çok durumda kentsel dönüşüme konu olan alanlarda, yaratılan mekanların niteliğinden çok ekonomik getirisinin ön planda tutulması birbirini tekrar eden yüksek yoğunluklu kentten kopuk alanların ortaya çıkmasına yol açmıştır.


Kentsel yenilemeye konu olan Çanakkale sosyal konutlar mevkii arazisi ele alınırken, bu dönüşümün dayanağı olarak Kent ve onun içerisinde barındırdığı mekansal dinamikler öne çıkarılmıştır. Bu sayede kentsel yenilemenin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmiştir.


Bu kavramsal tespitler doğrudan arazinin planlamasına etki etmiştir. Kenti oluşturan sokak, avlu ve meydan gibi unsurlar projenin açık alan kurgusunda doğrudan yer bulmuşlardır. Kapalı bir site oluşturmaktan kaçınılmış, yaya ağırlıklı kamusal alanlar oluşturulmuştur.


Proje alanı Çanakkale kent merkezi ve Sarıçayın çevresinde planlanan ticari ve kültürel etkinlik alanlarının bir uzantısı olarak ele alınmıştır. Zemin kotu kuzey-güney, ve doğu batı aksları boyunca giden sokaklar sayesinde geçirgen tutulmuştur. Alana yaya ulaşımı bu sokaklardan sağlanmaktadır.

Çanakkale Belediyesi

bottom of page