top of page

DOLMABAHCE GAZHANESI

YENİ KULLANIMA YÖNELİK RESTORASYON PROJESİ - KÜTÜPHANE, SERGİ SALONU VE ÇOK AMAÇLI SALON

year

status

2022

Sürüyor

client

area (sqm)

design team

4000

ALISAN CIRAKOGLU / ILGIN AVCI / BATUHAN KUMRU / ASLIHAN KUMRU / DENIZ AKYUREK

Dolmabahçe Gazhanesi Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu gibi önemli kültürel odakların ortasında yer almaktadır ve bölgede bulunan yoğun ulaşım ağları sayesinde kolay erişebilir durumdadır. Yapının Kuzeyinde bulunan ve 1993 yılında kullanıma açılan Maçka parkı kentlinin yoğun olarak kullandığı bir rekreasyon alanıdır. Çevrede bulunan üniversite yapıları nedeniyle bölge öğrenciler tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır.Önerdiğimiz projede yapının çevre ile ilişkisini güçlendirerek kentli için nitelikli bir kültürel ve rekreatif odak haline gelmesini hedefledik. Bunu sağlamak için alanın Kadırgalar caddesi’nde bulunan girişine ek olarak Maçka parkından yeni bir giriş kurguladık. Bu sayede Proje alanının Maçka vadisinin uzantısı haline gelmesini ve Şişli Beşiktaş aksının güçlendirmesini öngörüyoruz.


AKSONOMETRİK GÖRÜNÜM


Dolmabahçe Gazhanesi için önerdiğimiz meydan, amfi yeşil bant gibi çeşitli açık alanlar, konser, festival, açık hava sineması, söyleşi gibi farklı etkinliklerin aynı anda yapılmasına imkan vermektedir. Pompa yapısına önerdiğimiz strüktür, bu açık alanları destekleyen bir sahne olarak işlevlendirilebilmektedir. Bu Struktürde oluşturduğumuz cam döşeme, pompa yapısının kültürel mirasının kentli tarafında izlenebilmesine olanak vermektedir. Bu yapı Maçka parkı tarafından girişi tanımlamaktadır ve Gazometre yapısına geçişi sağlamaktadır.Gazometre yapısı için Dijital sanat müzesi, kütüphane ve çok amaçlı salondan oluşan karma işlevli bir kurgu planlanmıştır. Gazometrenin zemin katında bulunan çok amaçlı salon için bağımsız bir girişi ve fuaye alanı planladık. Bu sayede yapının farklı zaman diliminde ve farklı işletim modellerinde çalışabilen esnek bir kurgusu oluştu.Yapının birinci katında müze giriş lobisi ve yarı açık dinlenme alanı bulunmaktadır. Bu mekan aynı zamanda pompa binasıyla ve açık alanlarla bağlantıyı sağlamaktadır.Gazometrenin ikinci ve üçüncü katında Dijital sanat müzesi ve kütüphane bulunmaktadır. Önerilen dijital sanat müzesinin kalıcı bir koleksiyon yerine sürekli değişen sergilere ev sahipliği yapması öngörülmektedir. Değişen kurgusuyla yapı dinamik bir kültür merkezine dönüşmektedir. Kütüphane alanlarında bulunan esnek çalışma alanları bölgede bulunan öğrenci nüfusu için nitelikli eğitim alanları sağlamaktadır.

Dolmabahçe gazhanesi bulunduğu konum itibariyle Boğaz hattına ve Maçka vadisine çeşitli vistalar vermektedir. Yapıda oluşturduğumuz teras alanları ve bu mekanları destekleyen kafeteryalar, Gazometre yapısını önemli bir seyir alanına dönüştürmektedir.Yapının mimari dilini oluşturan ahşap prizmatik kütleler Gazometrenin strüktüründen referans almaktadır. Bu kütleler iç mekanda sergi kurgusunu oluşturmaktadır ve dijital sanat eserlerinin izlenmesi için gerekli ışık seviyesini sağlamaktadır. Prizmalar eserlerin bulunacağı alanları tariflemektedir. Kutuların arasında kalan alanlar ise dinlenme mekanları olarak planlanmaktadır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi

bottom of page