top of page

ESKISEHIR TICARET ODASI

ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI / 1. ÖDÜL

year

status

2007

client

area (sqm)

design team

30000

ALISAN CIRAKOGLU & ORAL GOKTAS & DERYA ERTAN & ILGIN AVCI & ARZU ERCAN & ZEYNEP YAPAR

ETO binası, ofisler, fuar salonları, spor tesisleri ve bir konferans merkezinden oluşmaktadır. Farklı programlar, kapalı, yarı kapalı ve açık alanlar oluşturan sürekli bir kabukla birbirine bağlanmıştır.
Program

Eskişehir Ticaret Odası için önerilen yapı, mimari ihtiyaç programı doğrultusunda biribirinden farklı  işlevleri barındırmaktadır. Bu işlevler farklı kullanıcı profilleri, farklı kullanım zamanları ve değişken yapı büyükleri doğurmaktadır. Önerilen mimari çözüm bu farklılıkların bir aradalığını vurgulamak üzerine kurgulanmıştır. Bu kurgu, yapıyı farklı  amaçlar için kullananlara etkileşimli bir ortam yaratacaktır.


Mekansal Kurgu

Hizmet binası yapıları, fuar alanları ve sosyal tesis yapıları, doğrusal bir dolaşım hacmine eklemlenmiştir. Arazinin ince uzun geometrisinin de desteklediği bu düzen, bağımsız işlevlere sahip yapı parçalarını fiziksel olarak bağlamanın yanında, oluşturulan açık ve kapalı alan düzenlemeleri için arazinin bir kenarı boyunca uzanan güçlü bir sınır tanımlama imkanı da vermektedir. Arazinin batı kanadı boyunca yerleştirilen dolaşım hacmine eklemlenen kütleler yerden yükseltilmiş ve arazinin yeşil alan olarak bırakılan oldukça geniş bölümündeki doğal peyzajın, binaların da altından geçerek dolaşım hacmine kadar uzanması sağlanmıştır. Bu doğal peyzaj dokusu, dolaşım hacmi içinde de açık ve yarı açık alanlarda devam etmektedir.


“DOLAŞIM HACMİ” AYNI ZAMANDA YAPILAR KOMPLEKSİNE GİRİŞ HATTINI DA OLUŞTURMAKTADIR. ARAZİ İÇİNE TEK NOKTADAN GİREN KULLANICILAR, BU HAT BOYUNCA FARKLI NOKTALARDA YARATILAN AÇIKLIKLARLA DOLAŞIM HACMİNE GEÇMEKTEDİRLER.
Hacim

Dolaşımı barındıran ‘hacim’, bir kabukla tanımlanmıştır. Bu kabuk sadece bir üst örtü, bir duvar ya da döşeme olarak tariflenmemektedir. Dolaşımın mekanını bu unsurlardan bağımsız olarak tanımlayan ve üçüncü boyutta hacmi saran bir kabuktur. Üzerinde değil içinde yürünmekte, farklı kat seviyelerine köprüler ve platformlarla ulaşılmaktadır. Yeşil alana – doğuya- bakan tarafı şeffaf, diğer kısımları opaktır. Opak kısım bükülmüş tek bir yüzeyden ibarettir. Tek malzeme kullanılmış ve düzenli yarıklarla yukarıda ışıklıklar, aşağıda yeşil bantlar oluşturulmuştur. Mekanı saran hacmin sürekliliği döşemeler ile kesilmemiş, dolaşım bantları hacimden tamamen ayrıştırılarak yüzeyin üstünde değil, hacmin içinde olma hissi güçlendirilmiştir. Böylece tanımlanan dolaşım hacmi genel kurguyu mekansal olarak zenginleştirmekte ve kullanıcılar arası etkileşime özendirmektedir. Dolaşım sadece birimler arası erişim aracı olarak görülmemiş, sosyal anlamda binanın yaşantısına katkısı olacak bir etkinlik alanı olarak da yorumlanmıştır. Kabuk dıştan bakır levha ile kaplanarak algısı daha da vurgulanmış,  eklemlenen  yapı parçalarını güçlü bir biçimde birleştiren bir unsur olarak kullanılmıştır.

ETO

bottom of page