top of page

MIX ANKARA

Karma kullanımlı konsept projesi - Davetli yarışma önerisi

year

status

2023

client

area (sqm)

design team

90000

ALİŞAN ÇIRAKOĞLU / ILGIN AVCI / DENİZ AKYÜREK / NİHAL GÜRSU | LEJANT MİMARLIK İLE ORTAK PROJE

Özay İnşaat Lodumu Mahallesi Fikir Projesi önerimizde yapılar bütünün hem kendi kullanıcılarının beklentilerine hem de çevrede gelişmekte olan kent yaşantısına katkıda bulunacak bir yaklaşım benimsenmiştir.


Bu anlamda öne çıkan kavramlar geçirgenlik, esneklik ve sürdürülebilirlik ve aidiyet olmuştur.


Arazide ticari, rekreasyonel ve kamusal alanlar oluşturulurken bunların ara kesitinde kentsel açık alan kullanımı ve ve tasamımın ana karakterini belirleyecek sert ve bitkisel peyzaj kurgusu önerilmiştir. Yapıların arasında oluşan gömük avlu -1. katta yer oluşturulmuş, bu sayede daha korunaklı, daha çok ışık alan açık alan kullanımları sağlamıştır.

Tasarımda, yapı adasının tüm çevresinin kente geçirgen, davetkar ve yaşayan cepheler vermesi, geçitler oluşturması hedeflenmiştir. Bu sebeple Yapının, özellikle ticari alanların servis ihtiyacı 1. bodrum katından sağlanmış, servis trafiğinin günlük yaya akışı ile karşılaşmaması amaçlanmıştır.


Yerleşkedeki dış mekân yaşamı iklim karakteristikleri göz önünde bulundurularak ele alınmış, yarı açık ve gerektiğinde korunaklı hale gelecek açık alanlar için öneriler sunulmuştur. Bu açık alan karakterinin hem iç avluda hem de dış çeperde bir sokak atmosferi oluşturması hedeflenmektedir.

Üst katlarda da yapılar geri çekilerek teraslar oluşturmakta, hem ticari alanlara hem de konut/ofis kullanımına yönelik özelleşmiş açık ve yarı alanlar yaratmaktadır.


Projeye kullanım olanaklarını ve kapsayıcılığını vurgulamak amacıyla MIX ismi önerilmiştir.

Özay İnşaat

bottom of page