top of page

İTÜ İŞLETME FAKÜLTESİ

Yıl

Durum

İşveren

Alan (m²)

2019

İstanbul Teknik Üniversitesi

22000

Ekip

ALISAN CIRAKOGLU / ILGIN AVCI / BATUHAN KUMRU / ASLIHAN SUCULLU / BERRIN KARADAG

ŞEHİR VE KAMPÜS İTÜ İşletme Fakültesi’nin yer aldığı Maçka kampüsü, kentle güçü açık alan ilişkileri kurma potansiyeli olan önemli bir konumda bulunmaktadır. Erken Cumhuriyet modernleşme sürecinin önemli bir adımı olan Henri Prost’un Istanbul planında 2 No’lu park olarak yer alan Maçka Parkı, zaman içinde bütünlüğü zedelenmiş de olsa, kentin önemli yeşil alanlarından birisidir. Kampüs aynı zamanda tescilli kültür varlıkları olan mevcut yapılarıyla beraber zengin bir kentsel çevre oluşturma olanaklarına sahiptir.


Önerdiğimiz tasarım, program yorumu, kütle ve açık alan kurgusu ile bu olanakları hem kentin faydasına sunma hem de kampüs kullanıcıları için yüksek nitelikli açık ve kapalı yaşam, eğitim ve çalışma alanları yaratmayı hedeflemektedir.


Kütle kurgusu oluşturulurken temel hedeflerimizden birisi yerleşkede ihtiyacı hissedilen kullanılabilir nitelikli açık alanı yaratmak oldu.


Aynı zamanda üretilen açık alanların mevcut yeşilin sürekliliğini desteklemesi ve güçlendirmesi amaçlandı.


Öneri yapı Kuzeybatı – Güneydoğu aksında uzanan doğrusal bir hatta yer alır. Bu hattın Güneybatı tarafı dolaşıma, kuzeydoğu tarafı ofis ve eğitim alanlarına ayrılmıştır.


Dolaşım kütlesi, içinde merdiven ve hollerle beraber ortak çalışma alanları ve açık ofisleri de barındırarak etkileşimli bir eğitim ortamı yaratır. Aynı zamanda dış mekanla doğrudan ilişkili olduğundan yapının açık alanla bağlantılı kalmasını ve yaya akışını içine almasını sağlar.


Dolaşım kütlesi güneş kontrolü sağlayan bir mesh’le kaplı net cephesi ile hem içerideki dinamik ortamın dışarıdan algılanmasını sağlarken, Karakolhane binasına Maçka Parkı tarafından bakışta derinlikli bir fon oluşturur.


Eğitim ve ofis blokları ise parçalı kütle kompozisyonları ile diğer yöndeki şehir dokusuyla bütünleşir.

bottom of page