top of page

MANİSA KÜLTÜR MERKEZİ

DAVETLİ YARIŞMA 1.LİK ÖDÜLÜ

Yıl

Durum

İşveren

Alan (m²)

2021

Manisa Belediyesi

8000

Ekip

ALISAN CIRAKOGLU / ILGIN AVCI / BATUHAN KUMRU / ASLIHAN KUMRU
Manisa için önerdiğimiz kültür merkezi de şehrin önemli sembollerinden biri olması beklentisini

karşılamak üzere tasarlandı. Halihazırda Pazaryerine evsahipliği yapan bu alan Spil Dağından

başlayıp Gediz ovasına doğru akan ve Gediz’le birleşen Kumludere’nin izi üzerindedir. Bu

Güzergah özellikle Mimar Sinan Bulvarı’nın güneyinde belirgin bir yeşil alan sürekliliğine

sahiptir. Çalışma alanımızın bu yeşil hattın genişleyip yayılarak bir kent parkına dönüştüğü bir

odak noktası olmasını hedefledik. Canlı bir kent dokusunun ortasında ve hızlı bir araç yolunun

kıyısında olan alan içinde ana yapı için tüm yönlerden eşdeğer bir algı oluşturacak dairesel bir

form seçildi. Aynı alanda haftada bir kurulan pazara ev sahipliği yapacak örtü ise yapı adasının

tümünü sarmalayan bir saçak olarak ele alındı. Pazar kurulan günler dışında da farklı ticari ve

kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak olan bu saçak ortasında geniş ve kesintisiz bir yeşil alan

tarifler. Saçak aynı zamanda çeperine takılan farklı işlevleri karşılayacak modüller için de zemin

oluşturur. Bu modüller açık alanda kentsel donatı olarak işlev gören otobüs durağı, büfe, oturma

elemanı, danışma kiosku, atm, bisiklet istasyonu gibi sayısı artırılabilir öğelerdir.

Saçak basit bir taşıyıcı sisteme oturan hafif bir örtüden ibarettir ve kesiti oluşturulurken insan

ölçeği temel alınmıştır. Geleneksel pazarlardaki basit tente ve şemsiyeler gibi mekanı sıkı

tarifleyecek, kullanıcılardaki kapalı alan hissini artıracak bir yaklaşım sergilenmiştir. Gerektiğinde

saçak altına girip servis verecek araçlar yüksek kamyonlar değil alçak gabarili kamyonetler

olacaktır. Saçak izdüşümde kalan alan kaldırımdan 3 basamakla çıkılan bir üst platform olarak

düşünülmüştür. Bu kot farkı sayesinde kaldırım ve saçak altı arasındaki geçişler kontrollü hale

getirilmiştir. Aynı şekilde orta avlu da saçak altından daha üst kottadır. Avlu da hem kaldırım

kotundan hem pazar alanından daha yüksekte, özelleşmiş bir kent parkı olarak tariflenmiştir. Bu

alan tamamen yeşil bir çayır olarak ele alınmış neredeyse hiç sert zemin oluşturulmamıştır.

Gölgelik oluşturacak ağaç öbekleri arasında geniş çimenlik alanlar bulunmaktadır.bottom of page